Regio AS  ... Regionale analyser - Benchmarking og nøkkeltall                                                
Skip Navigation Links
 
Statistikknett Reiseliv
Statistikknett er en formidlingskanal for den regionale reiselivsstatistikken fra Statistisk sentralbyrå - og gir deg regionale nøkkeltall, benchmarking og statusanalyser for reiselivsnæringen.
Statistikknett ble etablert i 2002 - og dekker alle fylker i landet.
Her finner du blant annet:
Markedsinformasjon for hoteller og campingplasser
Nøkkeltall om hotellenes losjiøkonomi
Indikatorer på reiselivets regionale betydning
Hytteturismens betydning
Økonomi og sysselsetting for reiselivsnæringen
Internasjonale perspektiver og sammenlikninger

SSB publiserer selv reiselivsstatistikk bare ned til fylkesnivå. Statistikknett kjøper derfor data fra SSB for kommuner og reiselivsregioner. På den måten kan vi gjøre tilgjengelig standardisert og sammenliknbar statistikk for geografiske områder som er tilpasset behovet til de regionale reiselivsaktørene.Det sparer regionale brukere for eget statistikkarbeid og datakjøp. Det skaper bedre sammenliknbarhet på tvers av regioner. Det reduserer regionalt dobbeltarbeid og øker brukernytten.

Statistikknett finner du på www.statistikknett.no

Statistikknett på Facebook finnes fra høyre marg - eller direkte  www.facebook.com/statistikknett  

På Facebook:     
     Kontakt oss      KommuneProfilen      Statistikknett      Om Regio AS